Директор Фонда Ђорђе Раковић у емисији Дан

Пример добре праксе пословања

„Пример добре праксе пословања од Труизма од Аграра“

Пример добре праксе пословања

Штампарија „МПринт 023“ Зрењанин

Пример добре праксе пословања. Гаранцијски фонд АП Војводине, са изјавом корисника гаранције „МПРинт 023“ Зрењанин

Пример добре праксе пословања

Хотел „Нови Сад“ Нови Сад

Пример добре праксе пословања. Гаранцијски фонд АП Војводине, са изјавом корисника гаранције Хотел „Нови Сад“ Нови Сад

Промотивни филм Гаранцијскок фонда АП Војводине

„Добра пракса одговорнох пословања“

Прилог из емисије РТВ – Агро мозаик

„Гаранцијски фонд АП Војводине – Сервис пољопривредника“

Пример добре праксе пословања

Дечији вртићи „Dream Land“ Нови Сад

Пример добре праксе пословања. Гаранцијски фонд АП Војводине, са изјавом корисника гаранције – дечији вртић „Dream Land“ Нови Сад

Пример добре праксе пословања

Општина Сомбор

Пример добре праксе пословања. Гаранцијски фонд АП Војводине, у општини Бачки Петровац са изјавом корисника гаранције – ПФ „Перица Видекањић“ и ПФ „Драгана Потпара“, Гаково.