Форма за прелиминарну анализу
кредита/гаранције

Предузетнице и почетници у бизнису

Попуњавањем  предложене форме у продужетку  странице подносите Захтев за прелиминарну анализу  кредита/гаранције за куповину пољопривредног земљишта.

Након достаљања тражених података и обављене прелиминарне анализе, контактираћемо Вас