Форма за прелиминарну анализу
кредита/гаранције

ПРАВНА ЛИЦА

Попуњавањем предложене форме у продужетку странице подносите Захтев за прелиминарну анализу кредита/гаранције за куповину пољопривредног земљишта.
Након достаљања тражених података и обављене прелиминарне анализе, контактираћемо Вас