О Фонду

Оснивање

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајне Војводине основан је одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од 18. 12. 2003. године

Задатак Фонда

Фонд је основан са задатком да олакша приступ финансијском тржишту и обезбеди повољније услове кредитирања од оних које нуде банке. Овај задатак фонд реализује кроз своју основну делатност, издавање гаранција банкама као средство обезбеђења уредног враћања банкарских кредита.

Органи Фонда

Ђорђе Раковић

директор фонда

Управни одбор

 • Цвијо Мрђен, председник
 • Градимир Банковић, члан
 • Карољ Валка, члан
 • Тања Камбери, члан
 • Слободан Субић, члан
 • Саша Миловановић, члан

Надзорни одбор

 • Јован Мандарић, председник
 • Тибор Забош, заменик председника
 • Дарко Јефтић, члан

Мисија Гаранцијског фонда АП Војводине

 • пораст запослености и животног стандарда
 • динамичнији и уравнотеженији регионални развој АП Војводине у складу са Националном стратегијом привредног развоја Републике Србије
 • извоз и унапређење конкурентности привредних субјеката
 • оснивање, почетак рада и развој привредних субјеката, чији су оснивачи жене и млади
 • интеграција избеглих, прихнаних и расељених лица
 • смањење висине нибоа ефикасности каматне стопе на кредие

Повољни услови финансирања

Фонд обезбеђује кредитне линије банкама путем закључивања споразума о пословној сарадњи са банкама које су спремне да подрже програмске активности Фонда и услове кредитирања (висина каматне стопе, рок и начин отплате кредита) прилагоде условима дефинисаним у Програму рада Фонда и конкурсима које Фонд расписује за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању одређених привредних делатности.