ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АПВ

Хајдук Вељкова 11

21137 Нови Сад

Република Србија

+381 21 4893700

Канцеларија директора office@garfond.rs

Пословни сектор garancije@garfond.rs

Сектор пословне подршке podrska@garfond.rs

Сектор управљања ризицима и ризичним пласманима rizici@garfond.rs

МЕНАЏМЕНТ ФОНДА

Директор: Ђорђе Раковић,тел:+381 (0)21 4893700, djordje.rakovic@garfond.rs

Извршни директор: мрНенад Миљуш, тел:+381 (0)21 4893700, nenad.miljus@garfond.rs

Помоћник директора за пословни сектор: Снежана Брусин, тел:+381 (0)21 4893700, snezana.brusin@garfond.rs

Руководилац пословног сектора: Љупка Бојовић Цвејић, тел:+381 (0)21 4893700, ljupkabc@garfond.rs

Руководилац сектора за управљање ризицима и ризичним пласманима: Никола Цвјетићанин, тел:+381 (0)21 4893700, nikola.cvjeticanin@garfond.rs

Руководилац сектора пословне подршке: Маријана Максимовић, тел:+381 (0)21 4893700, marijana.maksimovic@garfond.rs

Лице задужено за заштиту података и личности: Саша Наков, тел:+381 (0)21 4893700, nakov@garfond.rs