Контакт

ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АПВ

Хајдук Вељкова 11

21137 Нови Сад

Република Србија

+381 21 4893700

Канцеларија директора office@garfond.rs

Пословни сектор garancije@garfond.rs

Сектор пословне подршке podrska@garfond.rs

Сектор управљања ризицима и ризичним пласманима rizici@garfond.rs

МЕНАЏМЕНТ ФОНДА

Директор
Ђорђе Раковић
тел:+381 (0)21 4893700
djordje.rakovic@garfond.rs

Извршни директор
мр Ненад Миљуш
тел:+381 (0)21 4893700
nenad.miljus@garfond.rs

Помоћник директора за пословни сектор
Снежана Брусин
тел:+381 (0)21 4893700
snezana.brusin@garfond.rs

Руководилац пословног сектора
Љупка Бојовић Цвејић
тел:+381 (0)21 4893700
ljupkabc@garfond.rs

Руководилац сектора за управљање ризицима и ризичним пласманима
Никола Цвјетићанин
тел:+381 (0)21 4893700
nikola.cvjeticanin@garfond.rs

Руководилац сектора пословне подршке
Маријана Максимовић
тел:+381 (0)21 4893700
marijana.maksimovic@garfond.rs

Лице задужено за заштиту података и личности
Саша Наков
тел:+381 (0)21 4893700
nakov@garfond.rs