Клуб пријатеља Гаранцијског Фонфа АПВ

представља интеренет платформу Фонда, чија је реализација започета током 2018. године и намењена је, како постојећим, тако и новим клијентима из области пољопривреде и привреде.

Идеја је, да се клијентима понуди нови облик сарадње, кроз чланство у Клубу које је добровољно, а које им омогућује да добију информације које су од значаја за њихову делатност (информације о: Конкурсима Гаранцијског фонда АП Војводине, Уредбама Министарства пољопривреде, Управе за аграрна плаћања, Покрајинских секретаријата, Покрајинске привредне коморе, као и свих других релевантних институција које су значајне за њихово пословање). На основу чланства у Клубу пријатеља, клјенти Фонд, путем сајта www.klubprijatelja.rs, преко порука на мобилни телефон или путем електронске поште добијају релевантне информације које су им од битног значаја за обављање пословне делатности.

Поред наведеног, чланови Клуба пријатеља Фонда на располагању имају и разне попусте, везано за приступ важним догађајима, сајамским и другим манифестацијама, као и погодности приликом куповине репроматеријала, опреме и механизације по условима из конкурса Фонда.

На званичној интернет презентација Гаранцијског фонда, доступна је сва неопходна документација која се прилаже уз Пријаву за одобравање гаранција, списак области који ће се кредитирати, као и све информације везане за услове сваког појединачног Конкурса.