План јавних набавки за 2020. годину
01/2020 јавна набавка мале вредности услуга
Обезбеђивање закупа и стављања на располагање термина за емитовање промотивних спотова Гаранцијског фонда АП Војводине на Лед билбордима на територији АП Војводине.
јавни позив
документација
одговори на питања
одлука
обавештење
02/2020 јавна набавка мале вредности услуга
За добра: нафтних деривата, евро дизела (TРОШКОВИ ГОРИВА)
јавни позив
документација
одговори на питања
одлука
обавештење