Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2023. годину
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2022. годину
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2021. годину
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2020. годину
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2019. годину