Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2021. годину
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2020. годину
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2019. годину