Посета Гаранцијском фонду АП Војводина

Посета Гаранцијском фонду АП Војводина

У оквиру предавања из предмета Банкарство и Финансија тржишта и институције, код проф. др. Јелена Вапа Танкосић, продекана за сарадњу са привредом и асистенткиње мсц. Катарина Солеша студенти друге године Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду имали су прилике да се упознају са пословањем Гаранцијског фонда АП Војводина.

Том приликом Директор Фонда и стручни сарадници су студенте упознали са задатком и мисијом оснивања фонда. Фонд је основан са задатком да олакша приступ финансијком тржишту и обезбеди повољније услове кредитирања. Овај задатак, фонд реализује кроз своју основну делатност, издавање гаранција банкама као средство обезбеђења уредног враћања банкараских кредита. Поред тога, указан је значај сарадње владиног и невладиног сектора у покретању нових послова – Start up програма радно неактивних жена и других лица са територије АП Војводине, као и стварању услова за развој регистрованих пољопривредних газдинстава. Такође, истакнут је и значај пословног плана као значајног документа којим се анализира предстојећи пословни подухват и презентована је методологија за израду пословног плана.
Факултет за економију и инжењерски менанџмент у Новом саду је потписао уговор о професионалној сарадњи са Гаранцијским фондом. Тиме се студентима омогућава стручна пракса која подразумева практични рад у Фонду како би употпунили стечено теоријско знање и стекли пословне вештине значајне за запошљавање.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2024-06-04T09:12:20+00:00

Title

Go to Top