Гаранцијски фонд АПВ на конференцији Досадашња пракса развојног финансирања и могућности финансирања МСП у Републици Србији

Нови Сад, 17.04.2024.
Конференција под називом „Досадашња пракса развојног финансирања и могућности финансирања МСП у Републици Србији”, у Конгресној сали хотела ,,Президент“ окупила је релевантне институције и организације на републичком, покрајинском и локалном нивоу, те представнике јавног и приватног сектора, у организацији Фонда за развој Републике Србије. Помоћница директора Гаранцијског фонда задужена за пословни сектор, Снежана Брусин била је учесник панел дискусије посвећене изазовима и успешној пракси развојног финансирања у Републици Србији.
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић истакао је став Покрајинске владе и ресорног Секретаријата да се активније и са већим износом средстава пружа подршка предузетништву, како кроз туристичке делатности, тако и кроз набавку машина, опреме.
У свом обраћању, Помоћница директора Гаранцијског фонда задужена за пословни сектор Снежана Брусин, подсетила је да је тренутно актуелно десет гарантних линија и да су „покривене“ готово све области привреде. Заинтересовани привредници, предузетници, пољопривредници или почетници у бизнису могу да одаберу линију која највише одговара њиховом начину пословања и рада и аплицирају на конкурсе Фонда.
Она је истакла чињеницу да су у протеклом периоду учињени напори да се активности Фонда знатно прошире, па је тако Управни одбор Гаранцијског фонда АПВ донео низ одлука о изменама актуелних Конкурса за одобрење гаранција, у циљу побољшања услова и веће конкурентности Фонда на финансијском тржишту Аутономне Покрајине Војводине.
Тако је сада је могућа набавка нове пољопривредне механизације и погонских машина у пољопривреди и нове опреме у привреди , са залогом на предмету куповине до износа од 30 000 еура (без хипотеке).
Уз залогу на новој пољопривредној механизацији и погонским машинама у пољопривреди и новој опреми у привреди , која је предмет куповине, уколико учешће износи 20 % висина кредита може бити до 50 000 еура.
Гаранцијски фонд АП Војводине, сагласно својoj основној улози, издаје гаранције пословним банкама за кредите одобрене предузетницима, привредним субјектима, пољопривредницима а у складу са важећим Конкурсима, континуирано, током целе године.
Гаранције се издају на минимално 3000 ЕУРа до максимално 450 000 ЕУРа, што је дефинисано сваким конкретним Конкурсом и зависи од намене кредита. Услове који су везани за рочност и висину каматне стопе, клијенти преговарају са пословном банком и они зависе, пре свега, од бонитета самог клијента.
Брусин је посебно истакла два конкурса. Први је конкурс за START UP програме, где је проширена могућност аплицирања на сва незапослена лица, без обзира на пол и старост радно неактивних жена и других незапослених лица са територије Аутономне Покрајине Војводине.
Максималан износ за аплицираље је са 10.000 еура, повећан на 20.000 еура.
Други је Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за набавку опреме предузетницама, женама оснивачима малих предузеће и почетницима у бизнису који делатност обављају мање од три године са територије АП Војводине
Максималан износ за аплицираље је са 20.000 еура, повећан на 30.000 еура.
„Упркос напорима да упознамо потенцијалне клијенте са нашим услугама, нисам сигурна да су довољно информисани о свим могућностима финансирања у области предузетништва. Због тога користим и ову прилику да поновим да су наше гарантне линије компатибилне са различитим видовима субвенција, а да се код кредита по којима Фонд гарантује ради о класичном банкарском послу који клијент не би могао да реализује без наше подршке.

Кроз своје пословне активности, запослени су у сталној комуникацији са потенцијалним клијентима и спремни су да пруже одговоре на сва питања и разјасне евентуалне недоумице. Нарочита пажња је посвећена мониторингу и менторингу као процедурама које подразумевају оспособљавање клијената да благовремено реагују на промене и евентуалне проблеме у пословању. Такође, трудимо се да на свим манифестацијама, које окупљају потенцијалне предузетнике и почетнике у пословању, будемо присутни и пружимо корисне информације“ закључила је Помоћница директора, Снежана Брусин.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2024-04-18T10:41:57+00:00

Title

Go to Top