Диретор Фонда Ђорђе Раковић за магазин Добро јутро

ДИРЕКТОР ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ ЂОРЂЕ РАКОВИЋ: Важан подстицај развоју пољопривреде

Када је основан одлуком Скупштине АПВ, Гаранцијски фонд АП Војводине замишљен је као један од подстицаја развоју малих привредних субјеката, посебн означајан за индивидуалне пољопривредне произвођаче који, по природи свог пословања, тешко могу инвестирати из сопствене акумулације. Можете ли данас, после готово две деценије, оценити колико је Фонд остварио своју улогу, питамо директора Ђорђа Раковића.

Потпуно сте у праву, Гаранцијски фонд као финансијска институција чији је оснивач АП Војводина има задатак да пољопривредницима и привредницима с територије АП Војводине, посебно онима који нису кредитно способни да сами то учине, обезбеди лакши приступ финансијском тржишту, односно, пословним банкама. Наиме, када Гаранцијски фонд обезбеди гаранцију, банка као корисник гаранције има много мањи ризик и аутоматски може да снизи каматну стопу, као и да омогући дужи период отплате кредита – истиче господин Раковић и објашњава:

Пољопривредници најчешћи клијенти

У протеклих двадесет година, Гаранцијски фонд је издао приближно 1800 гаранција и ангажовао гарантни потенцијал преко 64 милиона евра. Крајем 2003. године, одмах по оснивању Фонда, линија са којом се кренуло била је набавка трактора. Пољопривредници су били најчешћи клијенти Гаранцијског фонда и то се није променило до данас. С обзиром на то да је и тада проблем био застарела механизација, те да је просечна старост трактора које су имали војвођански пољопривредници била 20 година, идеја је била да се крене са гарантним линијама за обнову механизације. Следећих неколико година уведене су нове гарантне линије, које су омогућиле лакшу набавку минералних ђубрива и осталог репроматеријала, подршку женском предузетништву, стимулацију извоза, лакшу куповину пољопривредног земљишта, набавку енергетски ефикасне опреме, као и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије.

Који конкурси су актуелни, за које намене се гаранције дају?

– Као што сам већ поменуо, пољопривредници су најчешћи клијенти Гаранцијског фонда. Међутим, изменама конкурсних услова у протеклом периоду, омогућено је да носиоци пољопривредних газдинстава, привредна друштава, земљорадничке задруге и предузетници имају могућност да аплицирају на свим конкурсима, односно, за све постојеће гарантне линије: за куповину пољопривредног земљишта, пољопривредне механизације, прикључне машине, вишегодишње засаде воћа и винограда (саднице и пратећа опрема), опрема из области производње и складиштење житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, воћа, поврћа, као и опреме за наводњавање, противградне мреже, опреме за сточарску и пчеларску производњу и опреме за подизање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Такође, Гранцијски фонд пружа могућност аплицирања за набавку нове опреме, за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавку пратеће опреме, за обезбеђење кредита намењених финансирању инвестиција у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, као и куповину објеката за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно-образовних услуга.

Одржавање ликвидности у доба короне

Да би привредницима и пољопривредницима помогла да што ефикасније преброди негативне последице пандемије вируса корона, Покрајинска влада је 2020. године припремила гарантне шеме за кредите за одржавање ликвидности, које се реализују путем конкурса Гаранцијског фонда АП Војводине. Нова кредитна линија је намењена микро, малим и средњим предузећима, као и пољопривредним газдинствима, а у договору с пословним банкама продужили смо трајање ове гарантне линије до краја 2022. године.

Гарантна линија за текућу ликвидност привреди и пољопривреди подразумева краткорочни кредит до 100.000 евра, с роком отплате до три године, уз грејс-период од годину дана – каже Ђорђе Раковић, директор Гаранцијског фонда Војводине. – Оно што је важно за све кориснике, јесте да “колатерал”, односно, обезбеђење које корисници дају приликом узимања кредита, износи 1 према 1,2 (1,5), што је изузетно повољан однос. Одобрена средства се могу користити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава – за измиривање обавеза према добављачима, осим за рефинансирање кредита код пословних банака, Фонда за развој и других финансијских организација.

Слободни гарантни потенцијал Гаранцијског фонда у 2022. години износи 1.418.288.880,56 динара, што значи да пословним банкама можемо гарантовати за преко 12 милиона евра кредита – истиче директор Раковић.

Битно је да су газдинства регистрована и да улажу у Војводину.

Ко може да добије гаранције да би се задужио, мало или велико газдинство, које услове мора претходно да испуни, да ли је процедура компликована?

Актуелни конкурси Фонда намењени су свим регистрованим пољопривредним газдинствима који имају пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине. Подржани пројекти морају бити реализовани на територији АП Војводине, а корисници гаранције не могу да имају доспелих неизмирених обавеза, како према пословној банци, тако и према Гаранцијском фонду АП Војводине. Процедура за одобравање гаранција није компликована и укључује асистенцију и помоћ запослених у Гаранцијском фонду током прикупљања документације од стране клијента, као и сарадњу с пословном банком у свим фазама поступка одлучивања.

Има ли ограничења у погледу вредности инвестиције за коју Фонд гарантује уместо пољопривредника?

– Морам да истакнем да су током последњих пар година повећани максимални износи одобрених гаранција, те се гаранције издају од минимално 3.000 евра до максимално 350.000 евра, што је дефинисано сваким конкретним Конкурсом и зависи од намене кредита. Такође, услови који су везани за висину инвестиције, рочност и висину каматне стопе, зависе, пре свега, од бонитета самог клијента.

Подршка зеленој, климатској економији

Медији су објавили информацију, да је основана регионална асоцијација „Зелени навигатор западног Балкана“, да ли нам можете рећи нешто више о томе?

Гаранцијски фонд АП Војводине, Развојни фонд Војводине и Гарантни фонд Републике Српске су 22. марта 2022. године одржали оснивачку скупштину Удружења „Зелени навигатор западног Балкана“. Поред ова три фонда, оснивачкој скупштини су присуствовали и представници Савеза Привредних комора Северне Македоније. Удружење је основано ради остваривања циљева у области унапређења регулаторног оквира и активног деловања на нивоу региона, везано за сузбијање негативног утицаја климатских промена на економију и друштво.

У претходном периоду, Развојни фонд Војводине, као имплементациони партнер највеће мултилатералне финансијске институције – Зеленог климатског фонда, са седиштем у Јужној Кореји, препознао је Гаранцијски фонд АП Војводине и Гарантни фонд Републике Српске као могуће осниваче регионалне пословне асоцијације, односно платформе, која има за циљ да усмери јавни и приватни сектор ка климатској економији, у складу с међународним смерницама и стандардима. Посебне активности биле су усмерене на наставак сарадње с Развојним фондом Војводине у реализацији коришћења средстава Зеленог климатског фонда, са седиштем у Сонгду, у Јужној Кореји који је, као глобални фонд, креиран да подржи напоре држава у транзицији ка нискоугљеничном, климатски одрживом друштву у привреди. Крајем прошле године одобрен је пројекат спремности („Readiness project“), чиме је започет и званични процес јачања капацитета за акредитацију, с циљем приступа инвестиционим финансијским инструментима Зеленог климатског фонда. Примарни циљ је окретање привреде ка инклузивној, праведној, отпорној економији с нултим нивоом емисије угљеника.

Добар пословни план, пре свега

Шта бисте саветовали онима који размишљају о проширењу делатности, али се још двоуме, прибојавају, или немају довољно информација и искуства у пословању са банкама и кредитима?

Мој савет је да направе добар пословни план пре него што започну било какву инвестицију, што практично значи да пажљиво сагледају своје потребе и могућности. Након тога, неопходно је, да се добро информишу о свим изворима финансирања који су им доступни.

Гаранцијски фонд има једанаест активних конкурса и сигурно је велика подршка пољопривредницима с територије Аутономне Покрајине Војводине и континуирано им пружа помоћ у покретању, унапређењу и осавремењавању њиховог пословања, кроз проширење постојећих или увођење нових гарантних линија, пратећи потребе тржишта, али и политику Владе Војводине и програме ресорног Покрајинског секретаријата.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2022-05-04T13:12:04+00:00

Title

Go to Top