ПРАТИТЕ НАС:

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС: 021 489 37 00

Гаранцијски фонд АП Војводине на семинару фармера

У периоду од 23. до 29. јануара на Тари је одржан 17. Зимски семинар фармера у организацији Клуба 100П плус. Семинар је, после једне године паузе, окупио велик број учесника: пољопривредника, представника аграрне науке и струке, заступника пољомеханизације, осигуравајућих кућа, пословних банака, као и представнике државних институција.
Циљ семинара је да се пољопривредници информишу и едукују у вези са свим актуелностима из области пољопривреде, као и да се обезбеди што снажнија интеракција са свим институцијама које могу да им пруже помоћ у њиховом раду и напредовању.
Гаранцијски фонд АП Војводине презентовао је актуелне конкурсне линије Фонда, као и начине на које је могуће постати корисник услуга Гаранцијског фонда. Како је истакнуто, током 2022. године, Фонд може пословним банкама да обезбеди гаранције за преко 11 милиона евра кредита. Представљени су сви актуелни конкурси за набавку репроматеријала, пољопривредне механизације и опреме, куповину земљишта, увођења енергетске ефикасности, изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности и набавку пратеће опреме, као и конкурс за финансирање инвестиција у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником о ИПАРД подстицајима.
Уз гаранције Фонда, пословне банке одобравају нижи колатерал, нижу каматну стопу, дужи период мировања обавеза по одобреном кредиту, као и дужи рок отплате кредита. За гаранције могу да аплицирају земљорадничке задруге, микро, мала и средња привредна друштва иpпредузетници регистровани за обављање пољопривредне делатности.

2022-04-06T07:20:33+00:00

Title

Go to Top