Гаранцијски фонд АПВ на 14. Форуму енергетика Србије

28-29. септембар, Нови Сад
Опредељење Програмског одбора 14. Форума (под покровитељством Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у коорганизацији са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Привредном комором Војводине) јесте да овогодишњи фокус испољи на што је примењивијој идентификацији конкретних процеса и пројеката и њиховог енергетског унапређења кроз примену нових технологија и решења. Све то сигурно води ка постизању постављених заједничких европских циљева. Ти циљеви су јасно исказани у ЕУ енергетској мапи пута 2050, која нуди веома иновативан приступ у постизању коначних циљева и смелом квантификовању тих циљева уз пројекцију у садашњост, са намером да се сагледају целокупне потребе промена економског и друштвеног система које ће нас одвести до тих циљева. Такав приступ захтева веома динамичне и флексибилне енергетске политике свих који желе да припадају корпусу успешних нација. Осим тога за успех су пресудни добро контролисани механизми надзора реализације тих политика. То су предуслови динамичке промене политика и стварања новог квалитета који се огледа у сталним променама и прилагођавањима динамичном окружењу.
Овогодишњи дводневни рад Форума, кредибилитетом презентованих концепата, технолошких решења и научних и стручних радова, треба да подстакне креативније и конкретније коришћење расположивих потенцијала у чистој енергији на овим просторима, додатно покрене сарадњу и развој енергетике у земљама региона и усмеравање наше будућности ка високим циљевима ЕУ енергетске мапе пута 2050.
Први дан Форума, осим пленарне седнице на којој су се обратили највиши званичници државе домаћина и угледни гости из иностранства, био је посвећен разматрању и актуализацији потребних активности у процесу остваривања усвојене енергетске стратегије, али и указивању на неопходне промене у условима новог „нормалног“ стања које је пред нама.
Други дан Форума, уз копокровитељство Привредне коморе Војводине, је био усмерен на разматрање остварених пословних пројеката из земље и иностранства, кроз тематску сесију РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ.
Својим излагањем на тему ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Горан Васић је указао на међусобну повезаност, условљеност и значајну актуелност ове две теме, као и могућу будућу улогу Гаранцијског фонда у овом процесу.
Република Србија у својој привредној структури има јако изражену пољопривредну компоненту што је повезано и са великим делом укупне популације која живи и ради у руралним областима. Националне политике које третирају пољопривреду и рурални развој су под значајном пажњом академске, стручне и укупне јавности. Србија се налази у процесу хармонизације свог законодавства и привредног амбијента са правилима пословања и законских оквира у Европској уније. У излагању су анализиране везе руралног развоја и енергетске транзиције као одговора на глобалне изазове попут климатских промена, деградација земљишта и нарушавања екосистема кроз призму пратећих политика Европске уније и очекиване имплементације у правни систем и стратешке документе Републике Србије.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2022-04-13T06:44:16+00:00

Title

Go to Top