ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ПОСЛОВАЊА

Општина Сомбор

Пример добре праксе пословања, Гаранцијског фонда АП Војводине, у општини Бачки Петровац са изјавом корисника гаранције – ПГ „ Перица Видекањић “ и ПГ „Драгана Потпара“, Гаково.