ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ПОСЛОВАЊА

Штампарија “МПринт 023” Зрењанин

Пример добре праксе пословања, Гаранцијског фонда АП Војводине, са изјавом корисника гаранције – штампарија “МПринт 023” Зрењанин

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ПОСЛОВАЊА

Хотел „Ноби Сад “ Нови Сад

Пример добре праксе пословања, Гаранцијског фонда АП Војводине, са изјавом корисника гаранције – Хотел „Ноби Сад “ Нови Сад

Промотивни филм Гаранцијског фонда АП Војводине

„Добра пракса одговорног пословања“

Прилог из емисије РТВ – Агро мозаик

„Гаранцијски фонд АП Војводине – Сервис пољопривредника“

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ПОСЛОВАЊА

Дечији вртићи „Dream Land “ Нови Сад

Пример добре праксе пословања, Гаранцијског фонда АП Војводине, са изјавом корисника гаранције – дечији вртићи „Dream Land “ Нови Сад.

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ПОСЛОВАЊА

Општина Сомбор

Пример добре праксе пословања, Гаранцијског фонда АП Војводине, у општини Бачки Петровац са изјавом корисника гаранције – ПГ „ Перица Видекањић “ и ПГ „Драгана Потпара“, Гаково.