Финансирање пољопривреде уз подршку државе у 2019. години

Нови Сад, 15.март – Привредна комора Војводине организовала је тематски скуп „Финансирање пољопривреде уз подршку државе у 2019. години“. Конкурсе Гаранцијског фонда АП Војводине представио је Небојша Иванишевић, самостални стручни сарадник. Том приликом, он је најавио и два нова конкурса која су усвојена. У питању је Конкурс за одобрење гаранција за обезбеђење кредита намењених за финансирање инвестиција у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма. Такође, проширен је постојећи Конкурс за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатносту као и набавку пратеће опреме. По том конкурсу, гаранције се одобравају за: силосе, подна складишта, хладњаче, објекте за узгој, држање и промет животиња и друге објекте везане за пољопривредну производњу, објекте за обављање производних и услужних делатности и набавку пратеће опреме.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2019-03-19T20:19:21+00:00