Гаранцијски фонд АП Војводине на семинару фармера

На Тари је одржан 15. Зимски семинар фармера у организацији Клуба 100П плус, који је окупио на стотине учесника: пољопривредника, представника аграрне науке и струке, заступника пољомеханизације, осигуравајућих кућа, пословних банака, као и представнике бројних државних институција и амбасада. Циљ семинара је да се пољопривредници информишу и едукују у вези са свим актуелностима из области пољопривреде, као и да се обезбеди што снажнија интеракција са свим институцијама које могу да им пруже помоћ у њиховом раду и напредовању. И ове године, на Зимском семинару фармера, велико интересовање пољопривредника изазвало је присуство Гаранцијског фонда АП Војводине. Презентоване су конкурсне линије фонда, као и начини на који је могуће постати корисник услуга Гаранцијског фонда АП Војводине. Како је истакнуто, током 2019.године, Фонд може пословним банкама да обезбеди гаранције за преко 11 милиона евра кредита. Поред актуелних конкурса за набавку репроматеријала, пољопривредне механизације и опреме, куповину земљишта, увођења енергетске ефикасности, измењен је конкурс за одобравање гаранција за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности и набавку пратеће опреме. Тај конкурс се односи на: силосе, подна складишта, хладњаче, објекте за узгој, држање и промет животиња и других објеката везаних за пољопривредну производњу, објеката за обављање производних и услужних делатности и набавку пратеће опреме. Уз гаранције Фонда, пословне банке одобравају нижи колатерал, нижу каматну стопу, дужи период мировања и дужи рок отплате кредита. За гаранције могу да аплицирају земљорадничке задруге, микро, мала и средња привредна друштва и предузетници регистровани за обављање пољопривредне делатности.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2019-02-08T11:56:07+00:00