15 година успешног рада Гаранцијског фонда АП Војводине

Тог 18. децембра 2003. године, када је донета одлука да се, по угледу на развијене тржишне економије, формира Гаранцијски фонд АП Војводине, идеја водиља, али и жеља, било је да се пољопривредницима и привредницима олакша приступ финансијском тржишту, и да они лакше дође до повољних кредита.

Пољопривредници, власници малих и средњих предузећа и предузетници који послују на територи АП Војводине тако су добили институцију која путем своје основне делатности, а то је издавање гаранција пословним банкама као средство обезбеђења сигурног враћања кредита , њима омугућава да дођу до неопходних финансијских средстава.

Основна средства Фонда обезбеђена су из приватизације предузећа са територије АП Војводине и из буџета, и та средства су се из године у годину увећавала за износ остварене добити. Такође, овом приликом желим да нагласим да Гаранцијски фонд данас не користи буџетска средства, и да послује искључиво на основу сопствених прихода.

Те, сада давне 2003. године, прве конкурсне линије Гаранцијског фонда биле су намењене набавци пољопривредне механизације, а касније и прикључних машина. Одговор на питање заашто је врло једноставан – Војводина је подневље у коме је пољопривредна делатност најзаступљенија у Републици Србији. Касније се палета наших гарантних линија ширила како на пољопривреду, тако и на привреду, чиме је Гаранцијски фонд и практично почео да извршава своју мисију, а то је привредни развој АП Војводине, пратећи програм Покрајинске владе и националну стратегију привредног развоја Републике Србије.

Гарантне линије које су данас актуелне, представљају заокружену целину привредних и пољопривредних делатности: од конкурса за младе предузетнике и почетнике у бизнису, преко старт-ап кредита, па до гарантних линија које покривају све делатности у пољопривреди, можемо рећи да Гаранцијски фонд директно утиче на стварање позитивног пословног амбијента, односно и пораст броја запослених на територији АП Војводине.

Када говоримо о привреди, гарантне линије за набавку машина и опреме намењене су власницима малих и средњих предузећа који могу да их користе за финансирање набавке производне и прерађивачке опреме, као и опреме у хотелско туристичком, медицинском, наставно – образовном систему, прехрамбено – прерађивачкој и месној индустрији.

Свакако, највећи број издатих гаранција је из области пољопривреде – око 80%. Највише гаранција је издато за набавку пољопривредне маханизације и прикључних машина, и за куповину пољопривредног земљишта. Тај податак само потврђује чињеницу да Гаранцијски фонд интензивно ради на развоју руралне економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију. Не треба изоставити и наше линије за изградњу силоса, подних складишта и хладњача, као и набавку репроматеријала и изградњу и реконструкцију објеката.

Ми не само да ослушкујемо потребе тржишта, већ и пратимо техничко технолоше новине, тако да смо увели и гарантну линију за набавку енергетски ефикасне опреме и опреме за коришћење обновљивих извора енергије. Ту линију користе наши клијенти за изградњу зграда, постављање нових соларно – термалних система и топлотних пумпи, и набавке друге опреме чијом употребом се постиже значајна уштеда енергије.

Такође, Гаранцијски фонд је прва јавна институција која је у свом програму пословања применила систем родне равноправности дефинисан законом. Уз нашу подршку, створени су услови за отварање 806 нових радних места из области женског предузетништва, што није прошло незапажено, па смо за ову иновативност добили и велико међународно признање.

За протеклих петнаест година рада, Гаранцијски фонд АП Војводине усавршавао је своје гарантне линије. Или, да будем прецизнији – прилагођавао их је економској и привредној ситуацији. Тако смо у последње две године, већини линија повећали финансијски лимит за издавање гаранција, и проширили могућност аплицирања на мала и средња предузећа.

На међународном пољу деловања, Гаранцијски фонд АП Војводине, као члан Европске асоцијације Гранцијских институција, остварио је бројне пословне контакте са представницима других финансијских институција тог типа. Размењивали смо искуства у вези са начином пословања, и баш та искуства су довела до тога да Гаранцијски фонд АП Војводине данас функционише по модерним економским принципима, прилагођеним тржишту и потребама клијената. Анализирајући резултате рада Гаранцијских фондова у Европи, можемо закључити да је број лоше пласираних кредита тзв НПЛ, у Европским фондовима, далеко већи него код нас. Такав резултат произилази из нашег одговорног пословања и минимализовањем ризика у наплати кредита.

У наредној години настављамо да промовишемо актуелне линија, али и да креирамо нове, које ће бити оперативне већ почетком 2019. године. Имајући у виду то да је Нови Сад центар ИТ индустрије, наредна линија биће подршка сектору инфомационих технологија. Поред тога, једном новом линијом биће обухваћена и извозно оријентисана предузећа, чиме ћемо омогућити клијентима да унапреде своје извозне потенцијале.
И када подвучемо црту и направимо кратак резиме рада ових 15. година, иза нас је преко 1700 издатих гаранција, уз ангажовани гарантни потенцијал од око 60 милиона Евра, нашим пољопривредницима омогућена је куповина преко 1100 хектара земљишта, у Војводини је отворено неколико стотина нових радних места … И то је само почетак. То је само првих 15. година. Настављамо још брже и оперативније, да пратимо наш циљ а то је да будемо једна од најважнијих карика у ланцу привредног развоја АП Војводине.

Ђође Раковић
Директор Гаранцијског Фонда

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2018-12-20T11:48:54+00:00