Директор Гаранцијског фонда АПВ Ђорђе Раковић гост Војвођанског дневника РТВ

Основан са циљем да војвођанским пољопривредницима и предузетницима олакша приступ финансијском тржишту и обезбеди повољне услове кредитирања, Гаранцијски фонд након 15 година од оснивања представља респектабилну финансијску институцију и у међународним оквирима. Као члан Европске асоцијације гаранцијских фондова, представио је своје активности и на конференцији у Портигалији. О порукама са тог скупа, директор Гаранцијског фонда АП Војводине Ђорђе Раковић, гостујући у Војвођанском дневнику РТВ –а каже:

-Скуп у Португалији је био први такав сусрет чланица европске асоцијације са ибероамеричким гаранцијским фондовима,и прилика да се размене искуства и начини функционисања гаранцијских фондова. Тренд на коме се сад заснива функционисање гаранцијских фондова практично је ослањање на то да се државама олакшају субвенције које даје пољопривредницима и привредницима, јер то представља велики одлив средстава. И зато се економије почињу базирати на фондовима попут Гаранцијског фонда АПВ, јер они омогућавају такозване јефтине кредите. Сада је тренд нешто што је Гаранцијски фонд Војводине примењивао последњих година, а то је субвенцонисање камата на банкарске кредите уз гаранцију Фонда. То у пракси значи да се гаранција коју ми као Фонд издајемо пословној банци на износ кредита употпуњује једном обавезом локлалне самоуправе да кориснику кредита финансира камату у целости. То је велика помоћ самим корисницима кредита и пољопривредницима и привредницима, а истовремено се прави уштеда у буџету, те да се субвенције више користе за старт ап кредите, односно, за помоћ почетницима у бизнису.

На питање које су најактуелније гарантне линије, и шта ново планирају, директор Фонда наглашава:

-Наше све гарантне линије, а има их 10 укупно, нису орочене на неки период већ су стално актуелне, а највише се користе оне за пољопривреду: за набавку пољопривредне механизације, прикључних машина, куповину земљишта, изградњу складишта, хладњача … Велика је предност коришћења гаранција преко Гаранцијског фонда је тако банка губи ризик, што значи да спушта камату, повећава грејс период, побољшава услове према клијенту. Зато клијент и треба прво да дође код нас, па тек онда у пословну банку, да бисмо одабрали најбоље услове за њега. Прошле године смо увели гарантну линију за набавку репроматеријала у пољопривреди јер је 2017. година била сушна, а ми пратимо сва дешавања на тржишту. То су краткорочни кредити до 3 године за набавку репроматеријала: хемије, ђубрива, па чак и горива. Тиме смо учинили да је сваки сегмент пољопривреде обухваћен наши гарантним линијама. На пролеће ћемо увести нову линију која је намењена покретању бизниса у ИТ индустрији, с обзиром на то да је Нови Сад и центар ИТ индустрије у Србије, а ту су и други градови у Војводини који имају такав потенцијал.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2018-10-31T14:39:00+00:00