Директор Гаранцијског фонда АП Војводине говорио је за „Курир“

“Најбољи услови за наше пољопривреднике”

Директор Гаранцијског фонда АП Војводине говорио је за „Курир“ о томе на који начин та финансијска институција пружа подршку привредницима и пољопривредницима са територије АП Војводине.

У тексту који је објављен 12. септембра под насловом „Најбољи услови за наше пољопривреднике“, „Курир“ преноси да је Гаранцијски фонд АП Војводине кроз проширени обим свог рада, уз подршку Покрајинске владе, омогућио још већу подршку војвођанским пољопривредницима и малим и средњим предузећима, и тиме понудили готово најбоље услове кредитирања, за ове категорије, у држави. Новим кредитним линијама омогућава се привредним друштвима и предузетницима да аплицирају у области пољопривреде, као и земљорадничким задругама да као правна лица могу да аплицирају за све гарантне линије, односно конкурсе Гаранцијског фонда. Од ове године, оформио се и Клуб пријатеља Гарнцијског фонда АП Војводине. Чланови клуба на располагању имају различите погодности приликом финансијског пословања и осигурања, промотивне погодности и попусте, уз обезбеђене добре канале комуникације. С тим у вези, директор Гаранцијског фонда АП Војводине Ђорђе Раковић, за „Курир“ каже:

-У последње две године, проширене су области привреде којима Гаранцијски фонд издаје гаранције као средство обезбеђивања уредног враћања кредита пословним банкама. Тренутно имамо активних девет гарантних линија. Нове линије су за куповину објеката за обављање привредних делатности и обављање медицинских и васпитно образовних услуга, затим, линија за набавку репроматеријала у пољопривреди, и за финансирање градње, реконструкције, адаптације силоса, хладњача, подних складишта и набавку пратеће опреме. Новина је и то да су линије „старт ап“ и набавка опреме за предузетнице које обављају делатност до 3 године, проширени и на младе до 35 година старости. Код гарантне линије за енергетску ефикасност, омогућена је и набавка половне опреме, уколико је испуњен услов, а то је смањење потрошње енергије за минимум 20 одсто.

У години када Гаранцијски фонд слави 15 година од оснивања, неке ствари су остале исте – попут намене прве гарантне линије, али у складу са потребама тржишта листа гарантних линија се стално ревидира, закључује се у тексту који је објавио „Курир“.

Чланак можете погледати на сајту дневних новина Курир.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2018-09-13T06:37:50+00:00