Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима

Пројекат „Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“ је први пројекат из области родне равноправности који је икада одобрен у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Мађарске и Републике Србије.

Покренут је са идејом да се сеоским женама пружи институционална подршка за економско оснаживање, имајући у виду чињеницу да су недовољно препознате и укључене у рурални развој својих заједница.

Истраживања, као и различита искуства, потврђују да се жене које живе у руралним подручјима суочавају са бројним тешкоћама које њихов положај у заједници чини неповољним. Ограничене могућности за пун развој, посебно у сфери економије, утичу тиме негативно и на укупну динамику развоја руралних подручја. Узимајући и обзир постојеће податке, пројекат има два општа циља: економско оснаживање и сарадњу сеоских жена предузетница, као и побољшање пословних могућности за незапослене жене које живе у руралним подручјима.

погледајте веб презентацију

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

2017-05-13T07:57:27+00:00