Гаранцијски фонд АПВ

Хајдук Вељкова 11, 21137 Нови Сад, Република Србија

tel: +381 21 489 37 00
fax: +381 21 426 085

Канцеларија директора office@garfond.rs

Пословни сектор garancije@garfond.rs

Сектор пословне подршке podrska@garfond.rs

Сектор управљања ризицима и ризичним пласманима rizici@garfond.rs

Менаџмент Фонда

Ђорђе Раковић, директор
Тел: 021 4893700, Факс: 021 3102070
djordje.rakovic@garfond.rs

мр Ненад Миљуш, извршни директор
Тел: 021 4893700, Факс: 021 3102070
nenad.miljus@garfond.rs

Љупка Бојовић Цвејић, руководилац пословног сектора
Тел: 021 4893765, Факс: 021 3102070
ljupkabc@garfond.rs

Никола Цвјетићанин, руководилац сектора за управљање ризицима и ризичним пласманима
Тел: 021 4893761, Факс: 021 3102070
nikola.cvjeticanin@garfond.rs

Маријана Максимовић, руководилац сектора пословне подршке
Тел: 021 4893754, Факс: 021 3102070
marijana.maksimovic@garfond.rs