ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АПВ

Хајдук Вељкова 11
21137 Нови Сад
Република Србија

+381 21 489 37 00

Канцеларија директора office@garfond.rs

Пословни сектор garancije@garfond.rs

Сектор пословне подршке podrska@garfond.rs

Сектор управљања ризицима и ризичним пласманима rizici@garfond.rs

ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АПВ

Хајдук Вељкова 11
21137 Нови Сад
Република Србија

+381 21 489 37 00

Канцеларија директора office@garfond.rs

Пословни сектор garancije@garfond.rs

Сектор пословне подршке podrska@garfond.rs

Сектор управљања ризицима и ризичним пласманима rizici@garfond.rs

МЕНАЏМЕНТ ФОНДА

Ђорђе Раковић, директор
Тел: 021 4893700
djordje.rakovic@garfond.rs

мр Ненад Миљуш, извршни директор
Тел: 021 4893700
nenad.miljus@garfond.rs

Љупка Бојовић Цвејић, руководилац пословног сектора
Тел: 021 4893700, 021 3102065
ljupkabc@garfond.rs

Никола Цвјетићанин, руководилац сектора за управљање ризицима и ризичним пласманима
Тел: 021 4893700, 021 3102061
nikola.cvjeticanin@garfond.rs

Маријана Максимовић, руководилац сектора пословне подршке
Тел: 021 4893700, 021 3102054
marijana.maksimovic@garfond.rs

Саша Наков, лице задужено за заштиту података и личности
Тел: 021 4893700, 021 3102059
nakov@garfond.rs

МЕНАЏМЕНТ ФОНДА

Ђорђе Раковић, директор
Тел: 021 4893700
djordje.rakovic@garfond.rs

мр Ненад Миљуш, извршни директор
Тел: 021 4893700
nenad.miljus@garfond.rs

Љупка Бојовић Цвејић, руководилац пословног сектора
Тел: 021 4893700, 021 3102065
ljupkabc@garfond.rs

Никола Цвјетићанин, руководилац сектора за управљање ризицима и ризичним пласманима
Тел: 021 4893700, 021 3102061
nikola.cvjeticanin@garfond.rs

Маријана Максимовић, руководилац сектора пословне подршке
Тел: 021 4893700, 021 3102054
marijana.maksimovic@garfond.rs

Саша Наков, лице задужено за заштиту података и личности
Тел: 021 4893700, 021 3102059
nakov@garfond.rs