конкурси 2017-05-05T08:44:39+00:00

Механизација

Кредити за куповину пољопривредне опреме и механизације

Намењени су привредним друштвима (микро, мала и средња), земљорадничким задругама и предузетницима који имају пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине. Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине. Привредно друштво несме да има доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду. Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу Физичка лица.
Носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају пребивалиште на територији АП Војводине, отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун, мање од 70 година живота на дан отплате последње рате

ПОГЛЕДАЈ ОГЛАС

Земљиште

Кредити / Гаранције

ПОГЛЕДАЈ ОГЛАС

Складишта

Кредити / Гаранције

ПОГЛЕДАЈ ОГЛАС

Опрема

Кредити / Гаранције

ПОГЛЕДАЈ ОГЛАС

Предузетнице и млади

Кредити / Гаранције

ПОГЛЕДАЈ ОГЛАС

Покретање послова

Кредити / Гаранције

ПОГЛЕДАЈ ОГЛАС

Енергетска ефикасност

Кредити / Гаранције

ПОГЛЕДАЈ ОГЛАС