конкурси 2017-10-20T09:20:53+00:00

Механизација

Кредити за куповину пољопривредне опреме и механизације

Намењени су привредним друштвима (микро, мала и средња), земљорадничким задругама и предузетницима који имају пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине. Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине. Привредно друштво несме да има доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду. Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу Физичка лица.
Носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају пребивалиште на територији АП Војводине, отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун, мање од 70 година живота на дан отплате последње рате

Енергетска ефикасност

Кредити
Гаранције

Право учешћа на Конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa), предузетници, земљорадничке задруге и регистрована пољопривредна газдинства, који испуњавају одређене услове.
Више о условима које треба испунти можете сазнати у огласу.

Земљиште

Кредити / Гаранције

Складишта

Кредити / Гаранције

Опрема

Кредити / Гаранције

Предузетнице и млади

Кредити / Гаранције

Покретање послова

Кредити / Гаранције

Репроматеријал

Кредити / Гаранције