ДОКУМЕНТА

документа2019-01-01T14:42:02+00:00

ОПШТА АКТА

Одлука о оснивању Гаранцијског фонда АП Војводине преузми
Статут Гаранцијског фонда АП Војводине преузми
Правила пословања Гаранцијског фонда АП Војводине преузми
Кодекс понашања у покрајинским органима преузми
Правилник о уређивању поступака јавне набавке преузми
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања преузми

ПЛАНСКА АКТА

Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2018. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2017. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2016. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2015. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2014. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2013. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2012. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2011. годину преузми

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о пословању за 2017. годину преузми
Извештај ревизора за 2017. годину преузми
Извештај о пословању за 2016. годину преузми
Извештај ревизора за 2016. годину преузми
Извештај о пословању за 2015. годину преузми
Извештај ревизора за 2015. годину преузми
Извештај о пословању за 2014. годину преузми
Извештај ревизора за 2014. годину преузми
Извештај о пословању за 2013. годину преузми
Извештај о пословању за 2012. годину преузми
Извештај о пословању за 2011. годину преузми
Извештај о пословању за 2010. годину преузми
Извештај о пословању за 2009. годину преузми
Извештај о пословању за 2008. годину преузми
Извештај о пословању за 2005-2007 годину преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА – БР. 05/2018 ЗАКУП ЛЕД БИЛБОРДА

набавка мале вредности – закуп лед билборда

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БР. 04/2018 – OРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

набавка мале вредности – oрганизовање и реализација свечаности

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА – НАДОГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АПВ БР 03/2018

08.05.2018.
Надоградња инофрмационог система Гарнцијског фонда АПВ

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА, ЕВРО ДИЗЕЛА БР 02/2018

13.04.2018.
Набавка нафтних деривата, евро дизела

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА – ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА БР 01/2018

04.04.2018.
Трошкови службених путовања

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР 03/2017

16.06.2017.
Надоградња информационог система Гаранцијског фонда АПВ

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 02/2017

06.04.2017.
Набавка нафтних деривата-еуро дизел

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 01/2017

22.03.2017.
Трошкови службених путовања

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 03/2016

08.04.2016.
Набавка нафтних деривата-еуро дизел

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 02/2016

22.03.2016.
Услуге посредовања при оглашавању у штампаним медијима

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 01/2016

26.01.2016.
Трошкови службених путовања

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ПРОЈЕКТИ ФОНДА

Међународна конференција „Промовисање обновљивих извора енергије: биомаса у пољопривреди“

Међународна конференција „Промовисање обновљивих извора енергије: биомаса у пољопривредни“, одржана је 12. маја 2015. године у Новом Саду, у Сали 4 Мастер центра, у оквиру Новосадског пољопривредног сајма.

Промовисање обновљивих извора енергије, употреба биомасе од стране фармера у Војводини

На основу више студија, биомаса представља најзначајнији потенцијал обновљивих извора енергије у Републици Србији и у АП Војводини. На простору АП Војводине најзначајнији потенцијал биомасе чине жетвени остаци,

Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима

Пројекат „Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“ је први пројекат из области родне равноправности који је икада одобрен у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ