ДОКУМЕНТА

документа2019-09-19T08:30:34+00:00

ОПШТА АКТА

Одлука о оснивању Гаранцијског фонда АП Војводине преузми
Статут Гаранцијског фонда АП Војводине преузми
Правила пословања Гаранцијског фонда АП Војводине преузми
Кодекс понашања у покрајинским органима преузми
Правилник о уређивању поступака јавне набавке преузми
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања преузми

ПЛАНСКА АКТА

Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2019. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2018. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2017. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2016. годину преузми
Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2015. годину преузми

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај ревизора за 2018. годину преузми
Извештај о пословању за 2017. годину преузми
Извештај ревизора за 2017. годину преузми
Извештај о пословању за 2016. годину преузми
Извештај ревизора за 2016. годину преузми
Извештај о пословању за 2015. годину преузми
Извештај ревизора за 2015. годину преузми

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА

БР. 05/2019 OБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКУПА И СТАВЉАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ ТЕРМИНА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ПРОМОТИВНИХ СПОТОВА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА

БР. 03/2019 НАБАВКА ДОБАРА, НАФТНИ ДЕРИВАТИ – ЕВРО ДИЗЕЛ

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА

БР. 02/2019 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАНЊА

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА

БР. 01/2019 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, НОВИ ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ, ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА

БР. 05/2018 ЗАКУП ЛЕД БИЛБОРДА

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

БР. 04/2018 OРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА

НАДОГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АПВ БР 03/2018

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА

НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА, ЕВРО ДИЗЕЛА БР 02/2018

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење

ЈАВНА НАБАВКА

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА БР 01/2018

јавни позив
преузмите документацију
одговори на питанња
одлука
обавештење
АРХИВА ВЕСТИ

ПРОЈЕКТИ ФОНДА

Међународна конференција „Промовисање обновљивих извора енергије: биомаса у пољопривреди“

Међународна конференција „Промовисање обновљивих извора енергије: биомаса у пољопривредни“, одржана је 12. маја 2015. године у Новом Саду, у Сали 4 Мастер центра, у оквиру Новосадског пољопривредног сајма.

Промовисање обновљивих извора енергије, употреба биомасе од стране фармера у Војводини

На основу више студија, биомаса представља најзначајнији потенцијал обновљивих извора енергије у Републици Србији и у АП Војводини. На простору АП Војводине најзначајнији потенцијал биомасе чине жетвени остаци,

Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима

Пројекат „Пословно повезивање жена које живе у руралним подручјима“ је први пројекат из области родне равноправности који је икада одобрен у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ