ОПШТА АКТА

ПЛАНСКА АКТА

ИЗВЕШТАЈИ

ОПШТА АКТА

ПЛАНСКА АКТА

ИЗВЕШТАЈИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

бр. 02/2020
јавна набавка мале вредности добара
за јавну набавку добара, нафтни деривати – евро дизел
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење
бр. 01/2020
јавна набавка мале вредности добара
Обезбеђивање закупа и стављања на располагање термина за емитовање промотивних спотова Гаранцијског фонда АП Војводине на Лед билбордима на територији АП Војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење
бр. 06/2019
јавна набавка мале вредности добара
рекламно пропагандног материјала за потребе гаранцијског фонда ап војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 05/2019
oбезбеђивање закупа и стављање на располагање термина за емитовање промотивних спотова гаранцијског фонда ап војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. бр. 03/2019
набавка добара, нафтни деривати – евро дизел
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 02/2019
трошкови службених путованња
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2019
за јавну набавку мале вредности добара, нови путнички аутомобил, по систему старо за ново
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 05/2018
закуп лед билборда
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 04/2018
oрганизовање и реализација свечаности поводом обележавања петнаест година постојања гаранцијског фонда ап војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр 03/2018
надоградња информационог система Гаранцијског фонда АПВ
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр 02/2018
набавка нафтних деривата, евро дизела
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2018
трошкови службених путовања
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 03/2017
јавна набавка услуга у отвореном поступку
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 02/2017
јавна набавка мале вредности услуга
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2017
јавна набавка мале вредности услуга
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 03/2016
јавна набавка мале вредности добара
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 02/2016
јавна набавка мале вредности услуга
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2016
јавна набавка мале вредности добара
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

бр. 02/2020
јавна набавка мале вредности добара
за јавну набавку добара, нафтни деривати – евро дизел
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење
бр. 01/2020
јавна набавка мале вредности добара
Обезбеђивање закупа и стављања на располагање термина за емитовање промотивних спотова Гаранцијског фонда АП Војводине на Лед билбордима на територији АП Војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење
бр. 06/2019
јавна набавка мале вредности добара
рекламно пропагандног материјала за потребе гаранцијског фонда ап војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 05/2019
oбезбеђивање закупа и стављање на располагање термина за емитовање промотивних спотова гаранцијског фонда ап војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. бр. 03/2019
набавка добара, нафтни деривати – евро дизел
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 02/2019
трошкови службених путованња
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2019
за јавну набавку мале вредности добара, нови путнички аутомобил, по систему старо за ново
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 05/2018
закуп лед билборда
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 04/2018
oрганизовање и реализација свечаности поводом обележавања петнаест година постојања гаранцијског фонда ап војводине
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр 03/2018
надоградња информационог система Гаранцијског фонда АПВ
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр 02/2018
набавка нафтних деривата, евро дизела
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2018
трошкови службених путовања
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 03/2017
јавна набавка услуга у отвореном поступку
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 02/2017
јавна набавка мале вредности услуга
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2017
јавна набавка мале вредности услуга
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 03/2016
јавна набавка мале вредности добара
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 02/2016
јавна набавка мале вредности услуга
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

бр. 01/2016
јавна набавка мале вредности добара
Јавни позив
Документација
Одговори на питања
Одлука
Обавештење

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ